Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Deze worden tijdens de ALV verkozen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voorzitter
Nivard van Wijk; 

Secretaris
Ilona Roebana; 

Penningmeester
Leo Vermin; 

Materiaalcommissaris
Roy van Nieuwehuizen;

Training-/ wedstrijdcoördinator
Menno van Loon; 

Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die zaken op en rond de vereniging organiseren.

Barcomissie

Tanja de Jong

Activiteitencommissie

Vacant

Webredactie & Social Media

Nivard van Wijk

Ledenadministratie

Hans Uiterwaal

Materiaalcommissie

Roy van Nieuwehuizen, Harrie Kramps, Robert Jan van Houten