Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Deze worden tijdens de ALV verkozen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voorzitter
vacant;

Secretaris
Ilona Roebana; 

Penningmeester
Rachael Kneen;

Materiaalcommissaris
Roy van Nieuwenborg;

Training-/ wedstrijdcoördinator
Menno van Loon; 

Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die zaken op en rond de vereniging organiseren.

Barcomissie

Tanja

Activiteitencommissie

Vacant

Webredactie & Social Media

Jasper

Ledenadministratie

Hans

Materiaalcommissie

Roy, Harrie, Robert Jan