Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Deze worden tijdens de ALV verkozen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voorzitter
Nivard van Wijk; voorzitter@kvfrisia.nl

Secretaris
Ilona Roebana; info@kvfrisia.nl

Penningmeester
Leo Vermin; penningmeester@kvfrisia.nl

Materiaalcommissaris
Harrie Kramps; materiaal@kvfrisia.nl

Training-/ wedstrijdcoördinator
Menno van Loon; wedstrijd@kvfrisia.nl

Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die zaken op en rond de vereniging organiseren.

Barcomissie

Tanja de Jong; bar@kvfrisia.nl

Activiteitencommissie

Vacant

Webredactie & Social Media

Nivard van Wijk

Ledenadministratie

Hans Uiterwaal

Materiaalcommissie

Harrie Kramps, Robert Jan van Houten