Kerst staat voor de deur en dat merken we op de vereniging. Waar veel kano’s niet meer het water opgaan, blijven de leden gelukkig wel de weg naar Frisia vinden. Er wordt weer fanatiek hardgelopen en gehalterd. Laatst vertelde een van de leden mij dat hij had uitgerekend dat de krachtzaal in deze periode minstens 8x per week door een groep leden gebruikt wordt!

 Met kerst zo vlak voor de deur is het ook een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar.

Voor Frisia is 2018 een jaar waarin weer een flink aantal nieuwe leden de gezelligheid en sportiviteit van onze vereniging hebben mogen ontdekken. Als we de eindbalans opmaken, dan zien we een lichte groei in het aantal leden op onze vereniging. In gesprekken met andere voorzitters van sportverenigingen in Amstelveen komt vaak naar voren dat zij te maken hebben met een krimp in hun ledenaantal. Persoonlijk vind ik het dan ook gaaf om te zien hoe onze 70-jarige vereniging nog altijd in staat is nieuwe mensen te boeien en het ledenaantal al jaren relatief stabiel te houden.

De vele evenementen die we jaarlijks met elkaar organiseren dragen hier zeker aan bij. Ook in 2018 werden leuke avonden, dagen en weekenden met elkaar georganiseerd. Denk daarbij onder andere aan het winterweekend, de schaatsmiddag in Haarlem, de Paasbrunch en het Pinksterkamp. Goed om te zien dat waar organisatoren na een aantal jaren stoppen, er nieuwe mensen opstaan zodat de evenementen blijven doorgaan. Het kerstdiner is hier een heel mooi voorbeeld van. Nadat Marleen, Simone en Femke een aantal jaren dit evenement met veel succes organiseerden, was het dit jaar de Focus-2 ploeg van het WSV die de organisatie overnam. Onder aanvoering van de Frisianen in deze ploeg, werd een als vanouds gezellige avond neergezet.

Ook op sportief vlak was het weer een interessant jaar. Vincent en Niels waren natuurlijk al gestopt als topsporters, maar toonden tijdens nationale wedstrijden en het NK wel aan nog altijd bij de top van Nederland te horen. De talenten Yuri en Olaf hebben grote stappen gezet in hun ontwikkeling, wat ze tijdens het NK en de Olympic Hopes in Polen mochten tonen. Beide jongens zijn alweer hard aan het trainen om volgend jaar nog beter te worden en het verschil met de internationale top te verkleinen. Het is goed dat onze eigen talenten een plek krijgen in het Focusplan van het Watersportverbond en dat wij als vereniging kunnen helpen in dit plan door onder andere het beschikbaar stellen van onze accommodatie tijdens trainingsdagen. De groei van leden met buitenlandse roots maakte dat we onze vereniging ineens terugzagen in “exotische” races als de Liffey en het Zuid-Afrikaans K3 kampioenschap.

Natuurlijk verliep niet alles afgelopen jaar vlekkeloos. Door tekort aan vrijwilligers is de bardienst op zondagochtend ingekort. Twee van de vijf bestuursleden gaven aan te willen stoppen met hun taken en slechts voor een van deze is reeds vervanging gevonden. Daarnaast zien we dat de grote verbouwing van de kantine niet van de grond is gekomen en het aantal vrijwilligers tijdens de klusdagen terugloopt. Ik heb al eerder de oproep gedaan, maar wil bij deze nogmaals jullie vragen actief te helpen om Frisia tot een mooie vereniging te houden.

Rest mij enkel nog jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen namens het hele bestuur. 

Tot snel op de nieuwjaarsborrel op 2 januari!