Type Lidmaatschap Contributie Frisia Contributie WSV*
Leden tot en met 12 jaar €108,65 €11,35
Leden vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar €133,65 €11,35
Leden vanaf 18 jaar €198,10 €26,90
Leden vanaf 18 jaar met studentenkorting ** €135,10 €26,90
Meetrainend Donateur *** €106 n.v.t.
Donateur **** €30 n.v.t.

NB: de leeftijd op 1 januari van het lopende jaar bepaalt de juiste leeftijdscategorie

* Alle leden van kanovereniging Frisia worden automatisch lid van het Watersportverbond (“WSV”). Dat is een koepelorganisatie waar veel watersportverenigingen onder vallen. Donateurs en meetrainend donateurs worden geen lid van het WSV.

** Om voor studentenkorting in aanmerking te komen moet er ieder jaar voor 1 december een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling worden opgestuurd naar de secretaris.

*** Meetrainend donateurs kunnen meetrainen, maar mogen daarbij geen gebruik maken van clubmaterialen (peddels/boten) en kunnen geen eigen boot stallen.

**** Donateurs kunnen niet meetrainen, mogen geen gebruik maken van clubmaterialen (peddels/boten) en kunnen geen eigen boot stallen. Zij zijn altijd welkom om op clubdagen te komen kijken en ze mogen met bepaalde clubactiviteiten meedoen.

Korting

Bij meerdere inschrijvingen wonend op hetzelfde adres gelden de volgende kortingspercentages:

– Bij 2 inschrijvingen: 15% korting per persoon
– Bij 3 inschrijvingen: 30% korting per persoon
– Bij 4 of meer inschrijvingen: 45% korting per persoon

Deze kortingen gelden niet op het lidmaatschap van het WSV.