Ondergetekende verzoekt het bestuur van Kanovereniging Frisia hem/haar toe te laten tot het lidmaatschap van de vereniging.

Hij/zij verklaart:

  • kennis genomen te hebben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
  • de contributie binnen de aangegeven termijnen te voldoen;
  • de zwemkunst machtig te zijn.

De actuele kosten van het lidmaatschap zijn te vinden op www.kvfrisia.nl of op te vragen bij het bestuur door middel van een e-mail aan .    ManVrouw    NeeJa    Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derdenPubliceren van foto’s en/of filmmateriaal op de website, sociale media en in het clubhuis die de doelstelling van de vereniging ondersteunen.Het opnemen van mijn persoonsgegevens op de ledenlijst, welke per mail onder de leden wordt verspreid en beschikbaar is in het clubhuisHet opnemen van mijn persoonsgegevens op roosters van vrijwilligerstaken, welke per mail wordt verspreid onder de betreffende vrijwilligers en beschikbaar is in het clubhuis