Ondergetekende verzoekt het bestuur van Kanovereniging Frisia hem/haar toe te laten tot het lidmaatschap van de vereniging.

Hij/zij verklaart:

  • kennis genomen te hebben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
  • kennis genomen te hebben van de gedragscodes van het NOC*NSF
  • de contributie binnen de aangegeven termijnen te voldoen
  • de zwemkunst machtig te zijn
  • toestemming te geven tot het verwerken van persoonsgegevens conform de privacy policy

De actuele kosten van het lidmaatschap zijn te vinden op www.kvfrisia.nl of op te vragen bij het bestuur door middel van een e-mail aan .    ManVrouw    NeeJa