Ondergetekende verzoekt het bestuur van Kanovereniging Frisia hem/haar toe te laten tot het lidmaatschap van de vereniging.

Hij/zij verklaart:

  • kennis genomen te hebben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
  • de contributie binnen de aangegeven termijnen te voldoen;
  • de zwemkunst machtig te zijn.

De actuele kosten van het lidmaatschap zijn te vinden op www.kvfrisia.nl of op te vragen bij het bestuur door middel van een e-mail aan info@kvfrisia.nl.