Wij vinden het belangrijk dat onze leden blij zijn met hun lidmaatschap en daarom biedt Frisia een (vrijblijvende) kennismakingsperiode van één maand. Op die manier kun je eerst bekijken of de kanosport en de vereniging bij je past zonder dat je meteen contributie verschuldigd bent.

Het lidmaatschap loopt altijd t/m 31 december van het jaar en wordt zonder opzegging telkens automatisch met één jaar verlengd. Bij aanmelding gedurende het lopende jaar of na eerdere deelname aan cursussen, kan het bestuur besluiten korting te verlenen op de contributie.

Hier vind je meer informatie over de contributie.

Als lid kan je deelnemen aan de trainingen op de clubdagen en op (inter-)nationale wedstrijden uitkomen namens kanovereniging Frisia. Zolang je geen eigen boot hebt kun je tijdelijk gebruik maken van een clubboot. Na ongeveer een jaar kopen (volwassen) leden hun eigen boot. Ieder lid mag een eigen boot stallen bij de club. De club kan helpen bij het vinden van een geschikte (en betaalbare) boot.

Frisia is een echte sportvereniging en een groot verschil met bijvoorbeeld commerciële sportscholen is dat wij volledig draaien op vrijwilligers. Veel leden zetten zich op 100% vrijwillige basis in voor de club, bijvoorbeeld door het meedraaien in de bardiensten, het deelnemen in bestuur of commissies, deelname aan klusdagen of het assisteren bij trainingen en/of  sportevenementen. Dit is tegelijkertijd een goede manier om andere leden van Frisia (beter) te leren kennen. 

Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in om een (kennismakings)lidmaatschap aan te melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Als je hebt gekozen voor een kennismakingsperiode dan vragen we na één maand of je lid wilt worden.

Opzeggen en wijzigen

Wil je, je lidmaatschap opzeggen, geef dit dan tijdig aan bij de ledenadministratie om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Het is alleen mogelijk om per het einde van een jaar op te zeggen. Deze opzeggingen dienen voor 1 december ontvangen te zijn bij de ledenadministratie. Hiervoor moet je gebruik maken van het uitschrijfformulier.

De opzegging wordt per e-mail bevestigd als aan alle verplichtingen is voldaan en is daarmee definitief. Heb je na twee weken nog geen reactie ontvangen, neem dan contact op.

Een mondelinge aankondiging bij trainers, bestuursleden of commissieleden is nooit een officiële opzegging!

Overige vragen, opmerkingen of wijzigingen omtrent het lidmaatschap of de ledenadministratie kunt u sturen naar  of .