Iedereen kan lid worden van kanovereniging Frisia. Onze vereniging kent geen wachtlijst. Als lid van kanovereniging Frisia ben je ook direct lid van het Watersportverbond. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een boot in onze loods te stallen. Contacteer de materiaalcommissaris wanneer je hiervan gebruik wilt maken. Je krijgt dan op borg een sleutel van de accommodatie, zodat je ook buiten de cluburen van je boot gebruik kan maken. Verder kan je als lid deelnemen aan de trainingen op de clubdagen en op (inter-)nationale wedstrijden uitkomen namens kanovereniging Frisia.

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Het is dan ook gebruikelijk dat elk lid een actieve bijdrage levert aan het verenigingsleven. Dit kan bijvoorbeeld door het meedraaien in de bardiensten, het deelnemen in bestuur of commissies, deelname aan klusdagen of het geven van trainingen.

Ledenadministratie

Email: 
Rekeningnummer contributies: NL78 INGB 0002 8190 85

Alle wijzigingen omtrent het lidmaatschap stuurt u naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 december te gebeuren. Ditzelfde geldt voor wijzigingen in de status van het lidmaatschap.

Aanmelden

Het aanmelden voor een nieuw lidmaatschap kan via het online inschrijfformulier op deze website. Het lidmaatschap loopt altijd t/m 31 december van het jaar en wordt zonder opzegging automatisch met een jaar verlengt. Bij aanmelding gedurende het lopende jaar of eerdere deelname aan cursussen, kan het bestuur besluiten korting te verlenen op de contributie.

Aspirant leden hebben de mogelijkheid om gedurende een aantal weken eerst kennis te maken met de kanosport en onze vereniging alvorens te besluiten om lid te worden Neem hiervoor contact op met .

Opzeggen en wijzigen

Wil je, je lidmaatschap opzeggen, geef dit dan tijdig aan bij de ledenadministratie om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Het is alleen mogelijk om per het einde van een jaar op te zeggen. Deze opzeggingen dienen voor 1 december ontvangen te zijn bij de ledenadministratie. Hiervoor kan je gebruik maken van het online uitschrijfformulier op deze website.

De opzegging wordt per e-mail bevestigd en is daarmee definitief. Heb je na twee weken nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op. Een mondelinge aankondiging bij trainers, bestuursleden of commissieleden is nooit een officiële opzegging!