Bestuur & Commissies

Voorzitter
Nivard van Wijk; voorzitter@kvfrisia.nl

Secretaris
Ilona Roebana; info@kvfrisia.nl

Penningmeester
Leo Vermin; penningmeester@kvfrisia.nl

Materiaalcommissaris
Harry Kramps; materiaal@kvfrisia.nl

Training-/ wedstrijdcoördinator
Menno van Loon; wedstrijd@kvfrisia.nl

Barcommisie

Tanja de Jong; bar@kvfrisia.nl