Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Deze worden tijdens de ALV verkozen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voorzitter
Nivard van Wijk;

Secretaris
Michael Jansen;

Penningmeester
Rachael Kneen;

Materiaalcommissaris
Marinus Verhoeven;

Training-/ wedstrijdcoördinator
Alinka Osinga;

Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die zaken op en rond de vereniging organiseren.

Promotiecommissie

Olaf & Robin;

Vertrouwenspersoon

Ine & Arnold;

Barcomissie

Marion;

Activiteitencommissie

Ilona

Webredactie & Social Media

Jasper

Ledenadministratie

Frieda;

Materiaalcommissie

Marinus, Harrie, Robert Jan, Pieter