Door het invullen van dit formulier kan een uitschrijving worden doorgegeven. Uitschrijven is alleen mogelijk per einde van het contributiejaar.

Voor de afrekening van eventuele openstaande facturen zijn contactgegevens nodig. Mochten deze veranderd zijn sinds de inschrijving, vul de gegevens dan hieronder in.

Ik verklaar een eventuele sleutel ingeleverd te hebben bij de materiaal commissie
Ik verklaar aan alle openstaande betaalverplichtingen te hebben voldaan
Ik verklaar een eventuele eigen boot reeds uit de loods te hebben gehaald of hierover afspraken te hebben gemaakt met de materiaal commissie